Pečovatelské a
asistenční služby

Informace:

 

Využijte státních příspěvků!

(více informací viz odkaz)

 

 Příspěvek na péči

 

 

Pečovatelské služby a výpomoc v domácnosti

Vítejte na stránkách pečovatelské služby, domácí péče a asistenční služby Betty,

níže uvádím základní rozsah činností, které mohou pomoci Vám, nebo vaším blízkým osobám v každodenním životě.

  

> Asistenční služby při osobní hygieně

omývání na lůžku, koupání, mytí vlasů a jiné

> Společnost osobám nemohoucím, nemocným či jinak postiženýmimagesCAHR6CUB 2

> Doprovodné služby

návštěva lékaře, úřadů, vycházky a podobné

> Obstarávání nákupů

v místě bydliště

> Běžný úklid domácnosti

vyjma mytí oken

> Další služby (mimo výše vyjmenované) po osobní dohodě